Vyhľadávaný výraz matthew+27 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.