Vyhľadávaný výraz galatians+2 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.