Hľadaný výraz: amos 3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čujte túto reč, ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny: 2 „Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto strescem na vás všetky vaše hriechy. 3 Či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohovorili? 4 Či lev reve v lese, ak nemá korisť? - Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? - Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila? 6 Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? - Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán? 7 Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval? 9 Oznámte v palácoch Asýrska aj v palácoch egyptskej krajiny a vravte: »Zhromaždite sa na vrchoch Samárie« a všimnite si v nej veľký zhon a utláčanie v jej strede! 10 Nevedia konať priamo, hovorí Pán, hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch.“ 11 Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Nepriateľ obkľúči krajinu a pozbaví ťa sily, budú vyplienené tvoje paláce.“ 12 Toto hovorí Pán: „Ako pastier vytrhne z pysku leva dve nôžky alebo kúsok ucha, tak sa vyslobodia synovia Izraela, ktorí sedia v Samárii v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku. 13 Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome, hovorí Pán, Jahve, Boh zástupov. 14 Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela a budem trestať pre oltár v Beteli, budú zrazené rohy oltára a padnú na zem. 15 Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným; vtedy zaniknú domy zo slonoviny a bude koniec mnohým domom“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter