Hľadaný výraz: Zach 9,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

1

mail   print   facebook   twitter