Hľadaný výraz: Zach 9,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Čo je jeho vzácnosť a čo je jeho krása? Obilie oživí mladíkov a mladé víno panny.

1

mail   print   facebook   twitter