Hľadaný výraz: Zach 9,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 I zachráni ich Pán, ich Boh, v ten deň ako stádo svojho ľudu, keď sa posvätné kamene budú vznášať nad jeho zemou.

1

mail   print   facebook   twitter