Hľadaný výraz: Zach 9,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pán, Jahve, bude štítom nad nimi, budú ničiť a šliapať kamene z praku, budú piť a hučať ako od vína, budú plní ako kropáč, ako rohy oltára.

1

mail   print   facebook   twitter