Hľadaný výraz: Zach 9,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 I tebe pre tvoju krvnú zmluvu vypustím zajatcov z cisterny, v ktorej nieto vody.

1

mail   print   facebook   twitter