Hľadaný výraz: Zach 8,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Toto hovorí Pán zástupov: Horlím za Sion veľkou horlivosťou a veľkým hnevom zaň horlím.

1

mail   print   facebook   twitter