Hľadaný výraz: Zach 8,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 „Toto hovorí Pán zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho (mesiaca) bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj!

1

mail   print   facebook   twitter