Hľadaný výraz: Zach 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach;

1

mail   print   facebook   twitter