Hľadaný výraz: Zach 8,10-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera; kto odchádzal alebo prichádzal, nemal pokoja od nepriateľov: poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní - hovorí Pán zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter