Hľadaný výraz: Zach 6,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Koruna bude pre Helema, Tobiáša, Idaja a Sofoniášovho syna Hena pamätníkom v Pánovom chráme.

1

mail   print   facebook   twitter