Hľadaný výraz: Zach 5,5-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril, a riekol mi: „Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!“ 6 I spýtal som sa: „Čo je to?“ Odpovedal: „To je efa, ktorá vystupuje;“ a dodal: „Toto je ich výzor v celej krajine.“ 7 Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. 8 I povedal: „Toto je bezbožnosť.“ Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. 9 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor - mali totiž krídla podobné krídlam bociana - a zdvihli efu medzi zem a nebo. 10 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Kde tieto nesú efu?“ 11 Odpovedal mi: „Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú, položia ju tam na jej podstavec.“

1

mail   print   facebook   twitter