Hľadaný výraz: Zach 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter