Hľadaný výraz: Zach 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho: „Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato?“ Odvetil mi toto: „Nevieš, čo je to?“ Riekol som: „Nie, môj pane.“

1

mail   print   facebook   twitter