Hľadaný výraz: Zach 4,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. - Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem.“

1

mail   print   facebook   twitter