Hľadaný výraz: Zach 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 „Toto hovorí Pán zástupov: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja.

1

mail   print   facebook   twitter