Hľadaný výraz: Zach 3,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 V ten deň - hovorí Pán zástupov - budete sa vzájomne povolávať pod vinič a pod figovník.“

1

mail   print   facebook   twitter