Hľadaný výraz: Zach 2,7-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel 8 a povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. 9 A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho.

1

mail   print   facebook   twitter