Hľadaný výraz: Zach 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny - hovorí Pán -, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter