Hľadaný výraz: Zach 14,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 V ten deň budú z Jeruzalema vytekať živé vody, polovica do Východného mora a polovica do Západného mora; tak to bude v lete i v zime.

1

mail   print   facebook   twitter