Hľadaný výraz: Zach 14,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vtedy budete utekať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až k Asalu. Budete bežať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch júdskeho kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán, môj Boh, a všetci jeho svätí s ním.

1

mail   print   facebook   twitter