Hľadaný výraz: Zach 14,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok klaňať kráľovi, Pánovi zástupov, a svätiť sviatok Stánkov.

1

mail   print   facebook   twitter