Hľadaný výraz: Zach 14,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Celá krajina sa obráti akoby na rovinu od Gabay po Remon južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjamínovej brány až po miesto prvej brány, po Rožnú bránu, od veže Hananeel až po Kráľovské lisy.

1

mail   print   facebook   twitter