Hľadaný výraz: Zach 14,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hľa, príde deň pre Pána, vtedy podelia tvoju korisť uprostred teba.

1

mail   print   facebook   twitter