Hľadaný výraz: Zach 13,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 V celej krajine - hovorí Pán - dve tretiny z neho zomrú, zahynú, a tretina z neho ostane.

1

mail   print   facebook   twitter