Hľadaný výraz: Zach 13,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, jeho rodičia, mu povedia: »Neostaneš žiť, pretože si v mene Pána hovoril lož;« a prebodnú ho otec a matka, jeho rodičia, pretože prorokoval.

1

mail   print   facebook   twitter