Hľadaný výraz: Zach 13,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A v ten deň - hovorí Pán zástupov, vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú viac na ne spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter