Hľadaný výraz: Zach 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ten deň bude Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorený prameň proti hriechu a poškvrne.

1

mail   print   facebook   twitter