Hľadaný výraz: Zach 11,4-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Toto hovorí Pán, môj Boh: „Stráž stádo určené na porážku, 5 ktoré majitelia nemilosrdne porážajú. Jeho kupci hovoria: »Nech je zvelebený Pán, zbohatol som;« jeho pastieri nemajú nad ním zľutovania. 6 Ani ja už nebudem mať zľutovania nad obyvateľmi krajiny“ - hovorí Pán, „ale sám vydám ľudí, každého do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa; spustošia krajinu, ale ja ich nevytrhnem z ich ruky.“

1

mail   print   facebook   twitter