Hľadaný výraz: Zach 11,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 I riekol mi Pán: „Ešte raz si vezmi výstroj, a to hlúpeho pastiera!

1

mail   print   facebook   twitter