Hľadaný výraz: Zach 11,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Vzal som svoju palicu Vľúdnosť a zlomil som ju; tým som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi.

1

mail   print   facebook   twitter