Hľadaný výraz: Zach 10,9-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Rozosejem ich medzi národy a v diaľavách budú na mňa spomínať, budú žiť so svojimi synmi a vrátia sa. 10 Privediem ich späť z egyptskej krajiny a z Asýrska ich pozbieram, privediem ich do krajiny Galaád a na Libanon, no nebude im to stačiť. 11 Preto prejdú cez more úzkosti a zrazia vlny do mora, v hanbe ostanú všetky ramená Nílu, upadne sláva Asýrska a berla z Egypta sa stratí. 12 Urobím ich mocnými v Pánovi a budú kráčať v jeho mene“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter