Hľadaný výraz: Zach 10,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Z neho je uhol, z neho je kolík, z neho je bojová kuša, z neho pochádza zároveň každý pohonič.

1

mail   print   facebook   twitter