Hľadaný výraz: Zach 10,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Proti pastierom vzblčal môj hnev a capy navštívim. Lebo Pán zástupov navštívil svoje stádo, Júdov dom; urobil ich podobnými svojim nádherným paripám vo vojne.

1

mail   print   facebook   twitter