Hľadaný výraz: Zach 1,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Oni povedali Pánovmu anjelovi, ktorý stál medzi myrtovými kríkmi: „Poprechodili sme zem a hľa, celá zem býva v spokojnosti.“ 12 Pánov anjel odvetil: „Pane zástupov, dokedyže sa nezmiluješ nad Jeruzalemom a nad mestami Júdska, na ktoré sa hneváš už sedemdesiat rokov?“

1

mail   print   facebook   twitter