Hľadaný výraz: Zach 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dária prehovoril Pán k prorokovi Zachariášovi, synovi Barachiáša, Adovho syna takto:

1

mail   print   facebook   twitter