Hľadaný výraz: Zach 1,15, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
15 ale veľmi sa hnevám na ľahostajné národy, ktoré - len čo som sa trochu rozhneval - napomáhali zlo.

1

mail   print   facebook   twitter