Hľadaný výraz: Z 83,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, čo Jabinovi pri potoku Kišon;

1

mail   print   facebook   twitter