Hľadaný výraz: Z 65,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter