Hľadaný výraz: Z 136,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

1

mail   print   facebook   twitter