Hľadaný výraz: Tit 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

1

mail   print   facebook   twitter