Hľadaný výraz: Tit 1,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 Z té příčiny zanechal jsem tebe v Krétě, abys to, čehož tam ještě potřebí, spravil a ustanovil po městech starší, jakož i já při tobě jsem zřídil:

1

mail   print   facebook   twitter