Hľadaný výraz: Sof 3,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno Pánovo a slúžili mu spojenými silami.

1

mail   print   facebook   twitter