Hľadaný výraz: Sof 3,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali, zachránim kuľhavého a pozbieram roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby.

1

mail   print   facebook   twitter