Hľadaný výraz: Sof 3,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedny.“ Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

1

mail   print   facebook   twitter