Hľadaný výraz: Sof 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Beda, neposlušnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu.

1

mail   print   facebook   twitter