Hľadaný výraz: Sof 1,14, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
14 Blízký jest den Hospodinův veliký, blízký jest a rychlý velmi zvuk dne Hospodinova, tuť hořce křičeti bude udatný.

1

mail   print   facebook   twitter