Hľadaný výraz: Sk 9,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 V Joppe zasa bola istá učeníčka, menom Tabita, čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.

1

mail   print   facebook   twitter